Priser

Priser

For undervisningen gælder, at der betales for 1 måned bagud, og der refunderes ikke ved rytterens afmelding af undervisningen. Hvis ridelæreren aflyser en undervisningsgang, refunderes der fra ÅSNR’s side.

Alle der bruger rideklubben’s faciliteter skal også være medlem af husmandsstedet, www.husmandsstedet.dk. Det koster 250 kr. om året for hele husstanden. Medlems-kontingentet betales direkte til husmandsstedet til Reg.nr.0828 Kontonr.3553159. Husk tydelig navn og adresse.

Kontigent

Undervisning m.m. indbetales på:
Reg. nr.          9570
Gironr.            2501929
I stedet for reg. nr. kan kortart 01 bruges

Stævnegebyr indbetales på:
Reg. nr.          9570
Kontonr.         11066941

Mobilpay
46958 (ja det er korrekt med kun 5 cifre)

Venteliste for boks

Klubben har 5 bokse, og man kan blive skrevet på venteliste, og så får man tilbudt boks efter den dato, man har tilmeldt sig til venteliste hos Jane Christensen, Mobil: +45 20465714, e-mail: janechristensen@stalden-aasnr.dk

Venteliste for halvpart

Klubben har 8 heste hvorpå der kan komme en halvpart på hver hest.
Man kan blive skrevet på venteliste til halvpart, og her gælder, at man bliver tilbudt halvpart efterhånden, som en halvpart bliver ledig, og her tages efter den dato, man blev skrevet på venteliste hos Jane.
Dog er der nogle ryttere, der allerede har en halvpart, og har sagt, at de ønsker en anden hest end den hest, de nu har halvpart på – og dette er sagt/skrevet op en dato før ”første nye halvpartslejer står på ventelisten” så bliver disse tilbudt den ledige hest (hvis det er den hest, de ønsker at skifte over til) eller hvis rideklubbens bestyrelse finder, at de ikke passer til den halvpartshest, de nu har halvpart på i forvejen, enten af ridemæssige årsager, eller fordi de er blevet for store til hesten, så kommer de over på den ledige halvpartshest, og deres halvpartshest bliver så givet til den, der står først på ventelisten (hvis denne rytter passer til hesten og ønsker hesten), ellers går man videre til næste på ventelisten.
Har man takket nej til en halvpart (fordi man mener, at man evt. vil vente med at få part, eller man ikke lige ønsker den hest, som er ledig, kan man sagtens forblive på ventelisten, og stadig beholde det nummer, man er i rækken på listen. Ved næste ledige halvpart spørges man så igen.
Man skal skrives på halvpartsventeliste hos Jane Christensen, Mobil: +45 20465714, e-mail: janechristensen@stalden-aasnr.dk

LEJE AF RIDEBANERNE – for ryttere ikke opstaldet i ÅSNR

PRIS pr. EQUIPAGE (uanset om det er pony eller hest) kr. 100,00 pr. måned med forudbetaling. Ridebanerne må benyttes alle dage dog ikke i tidsrummet fra kl. 16.30 til kl.19.00 i hverdage – for ikke at forstyrre undervisningen og elever OPSTALDET OG MED HALVPART i ÅSNR. Dette for at tage hensyn til undervisningen.

Rytteren skal være medlem af ÅSNR, og andre end ÅSNR’s egne undervisere må ikke undervise på banerne. Der må ikke springes på banerne. (Kontakt Jane Christensen, +45 20465714, e-mail: janechristensen@stalden-aasnr.dk)