Om Klubben

Om klubben

Klubbens formål er at skabe et aldersintegreret fristed, hvor man kan opleve og udøve aktiviteter med dyr, herunder især at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Årslev/Sdr. Nærå Rideklub er en selvejende institution, der er medlem af Dansk Rideforbund.

Klubben drives på frivillig basis og alle er forpligtet til at deltage i det daglige arbejde i og omkring heste – stald – rytterstue og ridebaner. 

Udover det daglige arbejde forventer vi en aktiv opbakning omkring diverse aktiviteter så som f.eks. stævner.

Klubben har INGEN rytterulykkesforsikring, og vi anbefaler derfor på det kraftigste til selv at tegne en privat ulykkesforsikring. Ridning på klubbens heste og arealer er på EGET ANSVAR.

Klubben ejer 8 elev ponyer, og desuden er der opstaldet 5 privatheste.

Der er 2 nyrenoveret udendørs ridebaner på 20 x 60 m. Undervisningen foregår på disse 2 ridebaner. Om vinteren, hvis banerne er frosne, undervises der i hestens røgt og pleje i rytterstuen, der pudses hovedtøj, saddel etc., og hestene strigles og ordnes. Undervisningen er tilpasset elevernes alderstrin.

Har man halvpart på en hest eller en hest opstaldet, er der mulighed for mod betaling om vinteren at benytte ridehuset på Stutteri Nørregård, Nærågårdsvej iflg. aftale med Ruth Knudsen.