nyheder

nyheder

generalforsamling 13.03.2019

ÅRSLEV/SDR. NÆRÅ RIDEKLUB
AFHOLDER GENERALFORSAMLING

ONSDAG DEN 13. MARTS 2019
KL. 20.00
STED: Husmandsstedet i ”CAFÉEN”

MØD op til vores årlige generalforsamling, som afholdes iflg. vedtægterne.

På valg til bestyrelsen:
Inge Nielsen Modtager genvalg
Anne Callesen Modtager genvalg
Jeanne Jacobsen Modtager genvalg

Som suppleant:
Hanne Olsen Modtager genvalg
Brian Danielsen Modtager genvalg

FORSLAG, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den 13. marts. I kan aflevere forslagene i postkassen i foderrummet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Årslev/Sdr. Nærå Rideklub

Luk menu