Årslev/Sdr. Nærå Rideklub

Klubbens formål er at skabe et aldersintegreret fristed, hvor man kan opleve og udøve aktiviteter med dyr, herunder især at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Indmeldelse

Hvis du ønsker medlemskab af ÅSNR, skal du blot udfylde indmeldelsesblanketten og sende den til Anne Callesen på mail: calling@aarslevnet.dk. Du kan hente indmeldelsesblanketten her:
Årslev/Sdr. Nærå Rideklub
Over Bækken 1
5792 Årslev

Indmeldelsesblanket