Årslev/Sdr. Nærå Rideklub

Klubbens formål er at skabe et aldersintegreret fristed, hvor man kan opleve og udøve aktiviteter med dyr, herunder især at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Årslev/Sdr. Nærå Rideklub er en selvejende institution, der er medlem af Dansk Rideforbund. Klubben drives på frivillig basis og alle er forpligtet til at deltage i det daglige arbejde i og omkring heste - stald - rytterstue og ridebaner. Udover det daglige arbejde forventer vi en aktiv opbakning omkring diverse aktiviteter så som f.eks. stævner.

 

Indmeldelse

Hvis du ønsker medlemskab af ÅSNR, skal du blot udfylde indmeldelsesblanketten og sende den til vores kasserer Inge på mail: nielsen_aarslev@aarslevnet.dk. Du kan hente indmeldelsesblanketten her:

Indmeldelsesblanket

Årslev/Sdr. Nærå Rideklub
Over Bækken 1
5792 Årslev