Årslev/Sdr. Nærå Rideklub

Klubbens formål er at skabe et aldersintegreret fristed, hvor man kan opleve og udøve aktiviteter med dyr, herunder især at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Sponsorer

Stalden har fået lavet en super fin tavle, hvor alle vores sponsorer kan ses.
Som altid vil ÅSNR gerne takke alle, der vælger at støtte klubben

 
Stævneblad med annoncer fra 12.05.18

Stævneblad


Indmeldelse

Hvis du ønsker medlemskab af ÅSNR, skal du blot udfylde indmeldelsesblanketten og sende den til Anne Callesen på mail: calling@aarslevnet.dk.

Du kan hente indmeldelsesblanketten her:
Indmeldelsesblanket

Årslev/Sdr. Nærå Rideklub
Over Bækken 1
5792 Årslev